Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE 

 1. Spółka PORTUR sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy 40, 70-342 Szczecin NIP: 9552434178 zwaną dalej PORTUS jest organizatorem wypoczynku w Ośrodku Portus ul. Plażowa 4, 72 – 415 Międzywodzie, zwanym dalej Ośrodkiem
 2. Ośrodek zobowiązuje się zapewnić osobom mającym wykupiony wypoczynek odpowiednie warunki wypoczynku, w tym przede wszystkim: 1) zakwaterowanie zgodnie z ustaleniami w domkach typu KAMPINOS, domkach typu JAGODA lub w domkach typu KAMPINOS bez łazienki 2) wyżywienie (o ile wyżywienie zostało wykupione) w odpowiedniej ilości i o właściwych walorach odżywczych i smakowych, 3) możliwość korzystania z ogólnodostępnych urządzeń Ośrodka. 
 3. Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest opłacenie zadatku oraz wniesienie obowiązującej opłaty miejscowej. 
 4. Parkowania samochodu w czasie pobytu na niestrzeżonym parkingu na terenie Ośrodka jest płatne. Opłata wynosi 15 zł/doba. 
 5. Wstępna rezerwacja telefoniczna, mailowa lub złożona bezpośrednio na stronie portus.pl jest ważna 14 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego złożenie rezerwacji. W tym czasie należy opłacić zadatek. 
 6. Opłacenie zadatku jest jednoznaczne z przyjęciem ogólnych warunków umownych i z gwarancją dostępności terminu.
 7. Wpłata uzupełniająca do pełnej wartości powinna być dokonana przelewem nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia wypoczynku lub gotówką/kartą w dniu przyjazdu. 
 8. Jeżeli nie uzgodniono inaczej to doba hotelowa trwa od godz.15:00 do godz. 10:00. 
 9. W przypadku opóźnienia przyjazdu, wcześniejszego wyjazdu lub rezygnacji ze świadczeń w trakcie trwania wypoczynku Ośrodek nie zapewnia świadczeń zastępczych ani nie zwraca równowartości niewykorzystanych świadczeń. 
 10. Dodatkowe świadczenia (noclegi, wyżywienie, parkowanie, pobyt zwierząt) muszą być zgłoszone przed wykorzystaniem. 
 11. Do przebywania na terenie Ośrodka mają prawo wyłącznie osoby mające opłacony pobyt. Nie dotyczy to krótkich wizyt osób trzecich w porze dziennej. 
 12. Posiłków przeznaczonych do spożycia na miejscu, a także naczyń i sztućców nie można wynosić ze stołówki. 
 13. Zwierzęta domowe, wyłącznie te, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi, mogą przebywać na terenie Ośrodka po uprzednim zgłoszeniu i wniesieniu obowiązującej opłaty 25 zł dziennie, pod warunkiem zapewnienia stałego nadzoru opiekuna. 
 14. Opłata dodatkowa za pobyt niezgłoszonej osoby, zwierząt lub za parkowanie samochodu niewymienionego w skierowaniu wynosi, oprócz obowiązującej odpłatności, 50 zł dziennie. Odmowa wniesienia należnej opłaty dodatkowej uprawnia Ośrodek do odpowiedniego ograniczenia świadczeń. 
 15. Osoby przebywające w Ośrodku zobowiązane są do przestrzegania regulaminu Ośrodka, w tym szczególnie do takiego zachowania aby nie zakłócać spokojnego wypoczynku innych osób, przede wszystkim w porze nocnej tj. w godzinach : 22,00 - 6,00. Cisza nocna nie obowiązuje w czasie organizowanych przez Ośrodek imprez (wieczorek taneczny, ognisko) dostępnych dla wszystkich osób wypoczywających w Ośrodku. 
 16. Ośrodek nie zapewnia wyżywienia odpowiedniego dla dzieci poniżej 3 roku życia. 
 17. Ośrodek nie odpowiada za pozostawione w domku pieniądze, dokumenty, sprzęt elektroniczny, biżuterię i inne cenne przedmioty nie przekazane do depozytu w recepcji Ośrodka. 
 18. W sprawach nieuregulowanych powyżej obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
REGULAMIN OŚRODKA 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 10.00 
 2. Na terenie ośrodka mogą przebywać całą dobę wczasowicze, a ich goście do godziny 22.00, po uprzednim zgłoszeniu ich pobytu w recepcji. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach : 22.00-6.00. 
 3. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę. Należy ją uregulować w recepcji Ośrodka Portus. 
 4. Dokumenty, walory pieniężne lub inne wartościowe przedmioty można przechować nieodpłatnie w kasie ośrodka za pokwitowaniem ( depozyt ). Ośrodek nie odpowiada za pozostawione w domku pieniądze, dokumenty, sprzęt elektroniczny, biżuterię i inne cenne przedmioty nie przekazane do depozytu w recepcji Ośrodka. 
 5. Samochody wczasowiczów można parkować przy domkach. Parking na terenie Ośrodka Portus jest niestrzeżony. 
 6. Wszelkie zapytania, wątpliwości i usterki zgłaszać na bieżąco w godzinach pracy recepcji.
 7. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka.
 8. Dla bezpieczeństwa i spokoju Państwa prosimy o: 

- Każdorazowo przed wyjściem z domku sprawdzić czy okna i drzwi są zamknięte. 

- Nie pozostawiać w samochodzie wartościowych rzeczy. 

- Nie gromadzić ( nie wnosić ) materiałów niebezpiecznych m.in. żrących, łatwopalnych , wybuchowych, cuchnących itp. 

- Nie włączać dodatkowych urządzeń elektrycznych bez zgody kierownictwa 

- Korzystać ze sprzętu przygotowanego przez ośrodek zgodnie z jego przeznaczeniem. 

- Nie dokonywać własnoręcznie napraw uszkodzonego sprzętu, a zauważone usterki i awarie zgłaszać w recepcji. 

- Palić papierosy tylko w wyznaczonym miejscu i dokładnie gasić niedopałki. 

- Nie zasłaniać zabezpieczeń instalacyjnych (wyłącznik prądu, zawór wodny itp.) Nie ukrywać sprzętu gaśniczego. 

- Sprzęt gaśniczy i inne zabezpieczenia specjalne używać tylko do gaszenia pożarów w zarodku. 

 1. W razie zagrożenia pożarowego rejon ewakuacji ustala się na betonowym placu przed kotłownią. 
 2. Prosimy o nie pozostawianie bez opieki dzieci do 7 roku życia. Korzystanie z placu zabaw, trampoliny i bawialni przez najmłodszych możliwe jest tylko i wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów. 
 3. Uprasza się właścicieli czworonogów przebywających pod ich opieka o wyprowadzanie zwierząt na smyczy i w kagańcach oraz sprzątanie nieczystości po swoim pupilu. 

Życzymy wszystkim dużo słońca, miłego i bezpiecznego pobytu na terenie naszego Ośrodka 

 

Kontakt: 

Ośrodek Portus

Ul. Plażowa 4

72-415 Międzywodzie

tel. 913813882, 914341647, kom. 731 20 20 90, mail: portus@portus.pl 

 

Dane firmy: 

PORTUR sp z o.o.

Boh. Warszawy 40

70-342 Szczecin 

 Bank PKOBP: PL86 1020 4795 0000 9302 0449 2328

 NIP: 9552434178, REGON: 367852339